YouTube filmer og teksting

YouTube filmer trenger også teksting. Man har blitt vant med å bruke undertekster når man ser spillefilmer eller tegneserier, både på TV og via strømmetjenester. Også vanlige YouTube videoer vil ha nytte av undertekst!

Å lage undertekster er ofte tidkrevende, men gir utvilsomt filmene dine et løft. Tekster er også med på å skape samhold og forståelse. Selv om teksting er tidkrevende, er prosessen relativt enkel. Formatet som brukes er enkelt, og filen tar liten plass.

Du kan laste undertekstene opp sammen med filmen din. På den måten kan du slippe å bruke automatisk teksting eller å permanent endre filmen din med undertekster skrevet direkte på videofilen. Det er kort og godt mange fordeler med undertekster!

Personer lager YouTube filmer med teksting

Slik lager du undertekster til YouTube-filmer

Når du lager undertekster til YouTube-filmer finnes det forskjellige måter å jobbe på. Du kan jobbe med programvare som lar deg skrive teksten rett på filmen, du kan bruke automatisk teksting, eller du kan skrive en egen undertekstfil.

Å tekste rett på filmen er tungvint, men man sørger da for at de aldri mangler eller slutter å fungere. Løsningen passer seg likevel sjeldent. Har du laget en film som skal vises eller spilles av én eller to ganger kan det være nyttig, men du kan oppnå samme resultat på bedre måter.

Automatisk teksting fungerer, men veldig dårlig. Man får som regel mange skrivefeil på grunn av automatisk oversettelse. Når Siden YouTube både må tolke det som blir sagt og har en relativt dårlig oversetter, blir resultatet sjelden bra.

Å lage egne undertekstfiler er relativt enkelt. Vi anbefaler SRT-filer ettersom de er lette å jobbe med og blir gjenkjent av de fleste personer og datasystemer. Filtypen har blitt en slags bransjestandard og er skrevet i ren tekst. Derfor er disse filene lette å redigere i etterkant.

Forstørrelsesglass ser nærmere på YouTube filmer og teksting av disse

Legg din SRT-fil inn i YouTube

Legg din SRT-fil inn i YouTube ved å laste den opp sammen med videofilen. YouTube gjenkjenner filformatet og valget om å bruke dem vil automatisk bli lagt på din video. Man kan også laste opp og redigere undertekstene i ettertid (etter opplastning), uavhengig av filmen.

Man kan ha flere spor for undertekster dersom man har dem på flere språk eller med tolkning for hørselshemmede. Menyen for å velge undertekster ligger i selve spilleren (bak knappen med symbolet formet som en firkant med brutte linjer i).

Teksting av YouTube filmer gjør det lettere å nå målgruppen sin

Derfor lønner det seg med undertekster

I et globalisert marked lønner deg seg med undertekster. Enten det er engelske undertekster på en norsk film eller motsatt, vil teksten være med på å skape forståelse blant langt flere publikummere.

Multikulturelle samfunn vil ha et behov for forståelse på tvers av språk, og engelsk har blitt en standard for internasjonal deling og kommunikasjon. Ved å legge engelske undertekster på en film vil man derfor kunne merke vekst i antall seere.

Det samme gjelder andre veien. Skal man laste opp en film med utenlandsk språk, eller til og med norsk, vil det lønne seg med gode norske undertekster. Flere som sliter med språkforståelse vil da kunne følge handlingen ettersom det er lettere å forstå skriftlige fremmedspråk enn muntlige.

Avtale om gratis teksting av YouTube film

Motta gratis teksting av YouTube-filmer på opptil ett minutt

Vi i Din Gruppen tilbyr gratis teksting av YouTube-filmer på opptil ett minutt. Våre undertekstere jobber flittig og på tvers av norsk og engelsk. Med mye erfaring og gode metoder og rutiner, vil arbeidet bli levert raskt og presist.

Underteksting krever en enorm presisjon ettersom det kan skje mye på kort tid i en film. Man må være nøyaktig med timingen gjennom hele filmen, og dette er tidkrevende. Hvis du sitter midt i et prosjekt og har behov for undertekster, kan vi hjelpe deg raskt og effektivt!